Tijdens mijn opleiding bedrijfskunde, die ik in oktober 2018 heb afgerond, heb ik verschillende facetten van bedrijfsvoering gezien. Ik werd hierbij het meest getriggerd door verbeteringen van bedrijfsprocessen en het ombouwen van data naar zinvolle informatie. Deze onderwerpen heb ik verder uitgediept tijdens mijn stage en afstudeeronderzoek bij een inkooporganisatie die actief is binnen het sociaal domein.

Enthousiast en nieuwsgierig zet ik nu mijn eerste stappen binnen dit werkveld. Ik ben erg geboeid door de ontwikkeling van het gebruik van big data en datagestuurd werken, wat met name in de publieke sector nog een onderwerp is wat aandacht nodig heeft. Ik heb bij JB Lorenz de kans gekregen om met deze uitdaging aan te slag. Ik wil graag de organisaties in het sociaal domein helpen inzicht te krijgen in het zorglandschap om vanuit daar de vertaling te maken naar beleidskeuzes en optimale benutting van schaarse (financiële) middelen.

Tijdens mij opleiding heb ik me met name gespecialiseerd in procesoptimalisatie, projectmanagement en data analyse. Ik kan met deze ervaring, in samenwerking met mijn collega’s van jb Lorenz, een steentje bijdragen aan het versterken van het sociaal domein.