Jacco heeft een bedrijfskundige achtergrond en is al bijna 35 jaar actief in de publieke sector. Is gestart als bedrijfseconomisch medewerker bij een G4-gemeente en heeft als businesscontroller gewerkt bij verschillende overheidsorganisaties.  Vanaf 1999 is hij actief organisatieadviseur. Opdrachten gedaan voor het ministeries, GGD GHOR Nederland (koepelorganisatie van GGD’en), Actiz (koepelorganisatie thuiszorg), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD’en, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en gemeenten.

Jacco heeft een grote diversiteit aan opdrachten gedaan is daardoor breed inzetbaar. Nieuwe zaken maakt hij zich snel eigen en pakt ze snel op. Hij verdiept zich in de inhoud omdat hij vindt dat hij dan beter vanuit de bedrijfsvoering kan aansluiten bij het primaire proces.

De corebusiness van Jacco is het verbeteren van de bedrijfsvoering, (governance van) samenwerking, businesscontrol, goede informatievoorziening op de verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel). Hij ziet er tevens een uitdaging in om de ICT zo in te zetten dat de bedrijfsprocessen optimaal ondersteund worden. Hij is een bruggenbouwer tussen mens en techniek. Hij is pragmatisch, resultaat en samenwerkingsgericht.

De afgelopen 3 jaar is Jacco actief in het sociaal domein, waarbij de voornaamste werkzaamheden gericht zijn op de inrichting van de bedrijfsprocessen en monitoring van met name Jeugd en Wmo en het inkoopproces/contractering. Hij kent de werkprocessen, het berichtenverkeer, GWS en Key2finance. Jacco heeft veel ervaring met samenwerkingsverbanden en doet af te toe onderzoeksopdrachten voor rekenkamers.

Jacco en jb Lorenz werken al geruime tijd samen.

In zijn vrije tijd maakt hij graag muziek en hij speelt in verschillende muziekgezelschappen. Hij gebruikt een band vaak als metafoor voor een organisatie. Om een nummer goed te laten klinken moet muzikanten samenwerken, goed op elkaar letten en afspraken maken. Je moet niet alleen iets goed doen, maar op het juiste moment en in de juiste toonsoort. Allemaal dingen die ook organisaties terug komen.