Yvonne heeft een achtergrond in het bedrijfsleven en de overheid. Deze kennis en ervaring zet zij in bij advisering aan gemeenten en organisaties voor de verschillende vraagstukken binnen het sociale domein. Ze weet door haar kennis van de gezondheidszorg en financiën de verbinding te leggen tussen het ontwikkelen van beleid en het maken van financiële vertaalslagen.

Ze heeft een ruime ervaring (11 jaar) in het bankwezen als zakelijk adviseur voor het MKB en Commodity Trading. Vervolgens heeft zij na het behalen van haar master in Public Health zich bezig gehouden met de publieke gezondheid vanuit verschillende functies waaronder projectmanager voor preventieve interventies , als productgroep coördinator onderzoek en beleidsadviseur op het gebied van het lokale gezondheidsbeleid. De afgelopen zes jaar heeft ze gewerkt als beleidsadviseur jeugd bij de gemeente Rotterdam met als aandachtsgebied; de samenwerking en afstemming tussen partners binnen het jeugdveld, de jeugdgezondheidszorg en de opzet van wijkteams. Daarnaast heeft ze de laatste 2 jaar als financieel adviseur voor de Stadsregio Rotterdam Rijnmond gewerkt. Hierbij was ze verantwoordelijk voor de begroting jeugdzorg en het frictiekostenbeleid tijdens de overgang van de stad regionale financiering naar de gemeenten.