Via een machinebouwer voor kippenslachtapparatuur, verschillende functies bij een grote zorgverzekeraar in het zuiden van het land en twee zorginstellingen heeft Rob zich in oktober 2015 bij jb Lorenz aangesloten.
Hij heeft meegedraaid in projecten met betrekking tot trekkingsrecht PGB, het ontwikkelen van een sturingsvisie voor een gemeente met betrekking tot het voorliggend veld in het sociaal domein en als informatieanalist op het vlak van de Wmo BG voor zeven samenwerkende gemeenten.
Rob zijn expertise ligt op het gebied van bedrijfsvoering, businessplanning en control/beleids- en uitvoeringscycli, logistiek en teamontwikkeling.
Rob is geboren in 1974, woonachtig in Eindhoven en trotse vader van drie prachtige dochters. Is zijn vrije tijd bezoekt hij graag concerten of trekt hij er op uit. Een keer per week mag hij echt los met theatersport.
Tijdens zijn afstuderen, waarbij zijn onderzoek zich richtte op het voorhogen van de effectiviteit van zelfsturende (management)teams, werd Rob gegrepen door het complexiteitsdenken als nieuwe containertheorie voor de bedrijfswetenschappen.