Nel Buis gelooft in de publieke zaak, en het bereiken van betere maatschappelijke resultaten. Zij heeft ervaring in het sociaal domein, bij zowel bij het rijk, de gemeente als zorg- en re-integratie-instellingen. Het juiste doen voor organisaties, van het bepalen van strategie tot de daadwerkelijk uitvoering, waarbij de bedoeling voorop staat. Zij heeft als politicologe en bestuurskundige een praktische en resultaatgerichte inslag, jaren ervaring in de publieke dienst op domein participatie en re-integratie, zorg, taalonderwijs voor anderstaligen en inburgering.

Nel begeleidt directies, raden van bestuur en raden van toezicht om met nieuwe inzichten tot de juiste koers te komen. Zij is als een vis in het water bij de invoering van nieuwe wetgeving en de consequenties ervan voor het bepalen van doelen, de wijze van sturing, bekostiging en verantwoording. Haar leidraad is het realiseren van de bedoeling, op alle niveaus, waarbij de praktijk voorop staat. En het bijdragen aan een ommekeer in denken, van gescheiden gemeentelijke domeinen komen naar een integrale benadering met de mogelijkheid om tal van interventies in te zetten, indien nodig. Zij ziet de transformatie in het Sociaal Domein als dé mogelijkheid om op wijkniveau te sturen op maatschappelijk resultaat. De laatste twee en half jaar is zij onder meer als secretaris werkzaam geweest voor de Transitiecommissie Sociaal Domein die voor het kabinet en gemeenten de transitie van de 3D volgde.

In haar vrije tijd is zij voorzitter van de Stichting Het begint met Taal, een landelijke netwerkorganisatie waarbij ca 130 lokale instellingen zijn aangesloten, die met ca 8.000 vrijwilliger ongeveer 20.000 anderstaligen taal coaching geven. En zij is lid van twee besturen.

Zij is zelfstandige en aangesloten bij het collectief JB Lorenz.

Tel           : 06 51344844
Email     : nel@jblorenz.nl
Info         : Linkedin