Ed is bedrijfskundige met jarenlange werk- en advieservaring in het bedrijfsleven en bij de overheid. Hij begeleid grote strategische advies- en uitvoeringsprojecten, van beleidsontwikkeling tot programmamanagement. Ed stond aan de basis van diverse regionale en sectorale innovatieprogramma’s en begeleidde verschillende publieke en private organisaties in de (het)inrichting van hun organisatie en bedrijfsvoering.

Ed ontwikkelt regelmatig namens of samen met JB Lorenz een beleidsmatige visie op de transformatie van het sociaal domein voor gemeenten en bestuurlijke regio’s. Hierbij ontwikkelen we ook samen sturingsmodellen en uitvoeringsplannen voor monitoring en maatschappelijk resultaat. Hij adviseert daarnaast verschillende organisaties in de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg over de complexe bestuurlijke taakstellingen waar zij voor staan in het sociaal domein; vraagsturing, innovatie en resultaatverantwoording.

Daarnaast heeft Ed de afgelopen tien jaar in veel organisaties gewerkt aan de ontwikkeling van hun interne organisatie; van samenwerken en kennisdelen in ketens, tot individuele ontwikkeling van medewerkers en teams. Ed is een ervaren adviseur en projectleider met uitstekende sociale vaardigheden. Hij is als visiting lecturer verbonden aan de Academy for Information & Management in Amsterdam, waar hij young professionals laat zien hoe je effectief leiding kunt geven aan projecten en processen door op zoek te gaan naar persoonlijke verbinding. Daarbij maakt hij gebruik van de methodiek Insights© Discovery gebaseerd op de inzichten van Carl Gustav Jung. Ed is licensed practitioner voor Insights© Discovery en opgeleid tot coach en intervisiebegeleider.

Ed heeft 20 jaar ervaring als inkoop- en productmanager en is hij in het bezit van de NEVI-1 en NEVI-2 inkoopdiploma’s. Hij studeerde Post-HBO bedrijfskunde aan de Haagse Hogeschool en behaalde een MBA-degree aan de Bradford University School of Management/ NIMBAS Graduate School of Management.

Naast de werkzaamheden in het sociaal domein die Ed samen met JB Lorenz uitvoert, werkt hij voor verschillende opdrachtgevers vanuit zijn eigen bureau Alares. Het bureau heeft al tientallen jaren ervaring in sociale en technologische innovatie, kennisvraagstukken, organisatieontwikkeling, en beleidsontwikkeling in het sociaal domein. www.alares.nl