De afgelopen jaren heb ik ervaren wat de impact is van verregaande veranderingen in beleid voor organisaties. De decentralisaties in het sociaal domein zijn hiervan voor mij het meeste aansprekende voorbeeld. Ik vind het ontzettend belangrijk dat organisaties juist dan buitenste-binnen willen en kunnen werken, beleid en uitvoering verbinden en de opgave waarvoor ze staan leidend laten zijn.

En dit is precies waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Gedreven en optimistisch innoveer ik in het publieke domein, op strategisch en conceptueel niveau ben ik op zijn best. Ik werk aan betere oplossingen voor maatschappelijke vragen, duurzaam en effectief. Ik breng visie, strategie en organisatie samen. Nieuwe ontwikkelingen in beweging brengen en aanjagen, daar kan ik oprecht van genieten. Ik doe dit niet alleen als ontwikkelaar en adviseur, maar ook als gemeenteraadslid en lid van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn. Kortom, de publieke zaak is mijn passie.

Als spreker op diverse congressen en NRC Live heb ik ook de nodige ervaring op de bühne, ik ben niet bang mijn passie over te brengen aan grote groepen mensen en zo te inspireren. Dit doe ik ook als begeleider van interactieve sessies, zoals werkateliers.

De omgeving waarin ik het liefst werkt is een omgeving waar mensen samenwerken en met lef proberen het publieke domein te verbeteren, durven te experimenteren. Ik heb een helicopterview , verbindt en is politiek-bestuurlijk sensitief. Mensen in mijn omgeving typeren mij als optimistisch, enthousiast en ontspannen.