De afgelopen jaren heeft Dieger ervaren wat de impact is van verregaande veranderingen in beleid voor organisaties. De decentralisaties in het sociaal domein zijn hiervan voor Dieger het meeste aansprekende voorbeeld. Hij vindt het ontzettend belangrijk dat organisaties juist dan buitenste-binnen willen en kunnen werken, beleid en uitvoering verbinden en de opgave waarvoor ze staan leidend laten zijn.

En dit is precies waar Dieger zijn hart sneller van gaat kloppen. Gedreven en optimistisch innoveert Dieger in het publieke domein, op strategisch en conceptueel niveau is hij op zijn best. Hij werkt aan betere oplossingen voor maatschappelijke vragen, duurzaam en effectief. Dieger brengt  visie, strategie en organisatie samen. Nieuwe ontwikkelingen in beweging brengen en aanjagen, daar kan Dieger oprecht van genieten. Hij doet dit niet alleen als ontwikkelaar en adviseur, maar ook als gemeenteraadslid en lid van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn. Kortom, de publieke zaak is zijn passie.

Als spreker op diverse congressen en NRC Live heeft Dieger ook de nodige ervaring op de bühne, hij is niet bang zijn passie over te brengen aan grote groepen mensen en zo te inspireren. Dit doet hij ook als begeleider van interactieve sessies, zoals werkateliers.

De omgeving waarin Dieger het liefst werkt is een omgeving waar mensen samenwerken en met lef proberen het publieke domein te verbeteren, durven te experimenteren. Dieger heeft een helicopterview , verbindt en is politiek-bestuurlijk sensitief. Mensen in zijn omgeving typeren Dieger als optimistisch, enthousiast en ontspannen.