‘De kracht van de verbinding’ is waar Carla voor staat in haar werk en in het bereiken van maatschappelijke resultaten in het sociaal domein.

Binnen de zorg en gemeenten heeft ze ruime expertise in diverse functies. Variërend van interim- en programmamanagement tot organisatieadviseur en accountmanager in het brede zorgveld van jeugd- tot ouderenzorg.

Binnen samenwerkingsverbanden in het sociaal domein is Carla op haar best. Het vertalen van nieuwe wetgeving naar strategische doelstellingen en het inrichten van  pragmatische, duurzame en resultaatgerichte bedrijfsprocessen, zijn haar passie en kracht. Specifiek in de ketenaansluiting tussen jeugdhulp, Wmo, participatie, veiligheid, toezicht, wonen en verzekerde zorg.

Met het in balans brengen van mens, organisatie en strategie draagt Carla bij aan de transformatie in het denken. In dat proces hecht zij grote waarde aan domeinoverstijgende samenwerking vanuit strategisch en horizontaal partnerschap. Dit doet ze door het creëren van synergie, haar passie om samen te werken en het invullen van de gemeenschappelijke ‘ruimte’.  Het omdenken vanuit de kansen binnen het sociaal domein, ziet zij als de mogelijkheid om te komen tot een betere integrale ondersteuning aan inwoners en te komen tot een efficiënte inrichting van het sociaal domein.

De laatste jaren heeft zij zich gericht op de Transitie Jeugdzorg en de inrichting van Beschermd wonen.  De koppeling tussen de praktijk, de organisatorische inrichting en sturing- en bekostigingsvraagstukken stonden hierbij voorop.

Carla is zelfstandig adviseur en aangesloten bij het collectief JB Lorenz.