Nilüfer Vogels heeft ruime ervaring in het publieke en zakelijke domein. Zij is in 2013 voor zichzelf begonnen nadat zij daarvoor in het publieke domein had gewerkt. De rode draad in haar carrière is het professionaliseren van organisaties, sturen op prestaties, en delen van verantwoordelijkheden. In 2014 heeft zij zich als partner aangesloten bij een Nederlands en een Turks adviesbureau, en heeft zij grote Nederlandse klanten geadviseerd. Sinds 2017 werkt Nilüfer weer volledig in Nederland en heeft zij zich aangesloten bij jb Lorenz omdat dit de sector is waar ze de meeste affiniteit mee heeft. Zij kijkt en handelt vanuit een integrale blik en verbindt en analyseert zodat grondige oplossingen worden gerealiseerd in plaats van het plakken van pleisters. Voor Nilüfer bestaan er geen obstakels. Er zijn uitsluitend uitdagingen of wanneer het tegenzit, tegenvallers. En daar kan men vaak, na acceptatie, ook om heen werken.

Nilüfer Vogels

@: nilufer@jblorenz.nl
T: 06-45578227
W: www.jblorenz.nl
T: @ngundogan