In Zeeland zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van een ambitieuze transformatieagenda jeugdhulp. Samen met jeugdhulpaanbieders nemen we in 2016 de transformatie van jeugdhulp ter hand nadat we eerst de 13 Zeeuwse gemeenten begeleidden bij het formuleren van een sturingsvisie, de keuze voor sturingsmodellen en het maken van keuzes met betrekking tot provinciale samenwerking.