In opdracht van onder andere het ministerie van VWS en de TAJ voeren we toetsingen uit op de robuustheid van tariefhuizen en analyseren we de effecten van nieuwe bekostigingsarrangementen op het niveau van hulpverlening. We adviseren, indien nodig, over correctiemaatregelen om perverse prikkels te dempen en transformatie te stimuleren.