In opdracht van de Stadsregio Rotterdam voerden wij een pilot decentralisatie jeugdzorg uit in de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. In deze proeftuin bouwden we het nieuwe jeugdstelsel op. We zetten een wijknetwerk en diverse wijkteams op en richtten de inkoop en outcome sturing in. Meer informatie over de proeftuin en de eindrapportage met evaluatie van het NJi is te vinden op www.proeftuinnwn.nl