Binnen het sociaal domein is JB Lorenz een expert op het gebied van monitoring en verantwoording. Zo ontwikkelde JB Lorenz het prijswinnende model sturen op resultaat. Verder monitoren we het zorggebruik en de zorgkosten in de regio’s Rijnmond, Midden-Limburg, Alkmaar, Hart van Brabant en maken we voor deze regio’s analyses op gemeente- en wijkniveaus. We ontzorgen regio’s en verzorgen desgewenst de volledige informatiehuishouding voor jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen.