Voor de gemeenten binnen het verzorgingsgebied ZHE van zorgkantoor CZ zijn we proces-regisseur om de samenwerking tussen CZ en gemeenten te faciliteren en te ondersteunen. We geven uitvoering aan een ontwikkelagenda en stimuleren samenwerking tussen CZ en gemeenten. Ook in 2016 mag JB Lorenz in opdracht van gemeenten en CZ de ontwikkelagenda verder vormgeven en hebben we als opdracht om de kennis binnen gemeente zodanig te borgen dat de continuïteit van samenwerking geborgd is voor de toekomst.