Op de domeinen jeugd, Wmo en Beschermd Wonen hebben we voor een aantal regio’s het grote aantal producten teruggebracht in een ordening van resultaatgebieden. We ontwikkelden nieuwe bekostigingsarrangementen waarbij we op basis van grondslagen en kostprijsberekeningen gezorgd hebben dat er binnen de beschikbare macrobudgettaire kaders gewerkt is. Daarnaast hebben we een omslagtabel gemaakt op basis van de huidige indeling van de beleidsinformatie. Deze omslagtabel kan dienen tot de ontwikkeling van een vereenvoudigd bekostigingssysteem.