In opdracht van het ministerie van VWS en de VNG voeren we regelmatig landelijke onderzoeken uit. Zo voerden we de compensatieregeling woonplaatsbeginsel uit, deden onderzoek naar zorggebruik j-GGZ en deden onderzoek naar de verschillende inkoopmodellen die in het land gehanteerd worden voor de inkoop van jeugdhulp.