De gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Dongen, Oisterwijk, Goirle en  Hilvarenbeek willen voor 2018 en verder samen Wmo-begeleiding inkopen (later zullen aansluiten de gemeenten Loon op Zand en Heusden). Zij kiezen ervoor om niet langer uren en producten (PxQ) in te kopen maar resultaten. Hiertoe hebben zij een resultatenmatrix opgesteld. De matrix kent 6 resultaatgebieden en maakt een onderscheid in de mate van zelfredzaamheid (3 tredes). In de bekostiging willen gemeenten een onderscheid maken in tarieven op basis van de mate van zelfredzaamheid van de inwoners, oftewel de afstand tot het resultaat.

De matrix wordt de komende periode verder uitgewerkt. De verschillende vakjes (tredes per resultaatgebied) moeten ingevuld worden. Deze invulling, die laat ziet welke resultaten een aanbieder moet bereiken, is bepalend voor de tariefstelling. Er is daarom een nauwe samenhang tussen deze onderdelen.

De gemeenten hebben de ambitie om zo min mogelijk verschillende hulpverleners in 1 huishouden te hebben. Heeft u vragen over de herijking van tarieven of de ontwikkeling van de tariefstructuur WMO, neem dan contact op met Renate van Huizen of Bianca den Outer.