Bij ruim 25 jeugdhulp- en Wmo-regio’s, alsmede 22 centrumgemeenteregio’s Beschermd Wonen hebben wij expertadvies gegeven met betrekking tot sturings- bekostigingsvraagstukken. Op dit moment adviseren we VNG bij de vraagstukken rondom PGB Trekkingsrecht en maken we deel uit van de expertpool van OTPGB.